Tắt đèn
    Báo lỗi
    2 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

để thử nghiệm xem các tù binh liệu điều kiện và môi trường ở đó họ phải đối mặt với những con quái thú hung ác, 98 năm sau khi một thảm họa hạt nhân giết chết hết mọi sinh vật tồn tại trên Trái Đất. lấy bối cảnh tương lai của nhiều năm trước, Khi nguồn tài nguyên không khí ngày một cạn kiệt và hết, họ đã quyết định đưa 100 tội phạm thiếu niên xuống Trái Đất, có phù hợp cho loài người quay trở lại sinh sống hay chưa. Và Ở Trái Đất, những loài thực vật kỳ lạ do chịu ảnh hưởng của phóng xạ trái đất. các bạn đón xem phần 7 Có một bộ phận loài người thoát nạn và đã sống sót bên ngoài vũ trụ và được 3 thế hệ.

để thử nghiệm xem các tù binh liệu điều kiện và môi trường ở đó họ phải đối mặt với những con quái thú hung ác, 98 năm sau khi một thảm họa hạt nhân giết chết hết mọi sinh vật tồn tại trên Trái Đất. lấy bối cảnh tương lai của nhiều năm trước, Khi nguồn tài nguyên không khí ngày một cạn kiệt và hết, họ đã quyết định đưa 100 tội phạm thiếu niên xuống Trái Đất, có phù hợp cho loài người quay trở lại sinh sống hay chưa. Và Ở Trái Đất, những loài thực vật kỳ lạ do chịu ảnh hưởng của phóng xạ trái đất. các bạn đón xem phần 7 Có một bộ phận loài người thoát nạn và đã sống sót bên ngoài vũ trụ và được 3 thế hệ.

Mở rộng