Tắt đèn
  Báo lỗi
  2K lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

An Lạc Truyện :kể về Nhậm An Lạc, một người chính trực và lòng vì muôn dân.Không chấp nhận sự sắp đặt của số phận, Cô là con gái của khai quốc công thần, nhưng do biến cố gia tộc, cô phải lưu lạc dân gian. Nhậm An Lạc quyết định thay đổi tên mình và tận dụng tài năng của mình để giúp đỡ những người dân bị hậu quả của chiến tranh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39 END

An Lạc Truyện :kể về Nhậm An Lạc, một người chính trực và lòng vì muôn dân.Không chấp nhận sự sắp đặt của số phận, Cô là con gái của khai quốc công thần, nhưng do biến cố gia tộc, cô phải lưu lạc dân gian. Nhậm An Lạc quyết định thay đổi tên mình và tận dụng tài năng của mình để giúp đỡ những người dân bị hậu quả của chiến tranh

Mở rộng