Tắt đèn
    Báo lỗi
    341 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Anh Jade: Người Trung Gian💚Anh ấy luôn đóng vai trò là người trung gian kể từ khi còn nhỏ. Những người xung quanh anh ấy, chẳng hạn như anh chị em hoặc bạn bè của anh ấy, đều ưa nhìn,Jade đã ở trong tình trạng này nhiều năm và phải chấp nhận nó. và anh ấy luôn bị phớt lờ hoặc làm trung gian cho những người muốn tìm hiểu về anh chị em hoặc bạn bè của anh ấy. Trong trái tim anh ấy không biết từ lúc nào đã hình thành một bức tường ngăn cản

Anh Jade: Người Trung Gian💚Anh ấy luôn đóng vai trò là người trung gian kể từ khi còn nhỏ. Những người xung quanh anh ấy, chẳng hạn như anh chị em hoặc bạn bè của anh ấy, đều ưa nhìn,Jade đã ở trong tình trạng này nhiều năm và phải chấp nhận nó. và anh ấy luôn bị phớt lờ hoặc làm trung gian cho những người muốn tìm hiểu về anh chị em hoặc bạn bè của anh ấy. Trong trái tim anh ấy không biết từ lúc nào đã hình thành một bức tường ngăn cản

Mở rộng