Tắt đèn
  Báo lỗi
  0 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Đồ Tô đã đánh bại được Âu Dương Thiếu Cung ,  phim mới đây vừa tổ chức lễ khai máy tại phim trường Hoành Điếm. mình luồng sát khí thần bí là Bách Lý Đồ Tô.Trong nỗ lực cứu sống má mình,ngăn chặn dã tâm thống trị Bồng Lai của hắn.  Nhờ sự trợ giúp của Phương Lan Sinh, Đồ Tô trở thành mục tiêu của kẻ xấu Âu Dương Thiếu Cung (đệ tử Thanh Ngọc Đàn). Tác phẩm này cũng đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch với phim chuyển thể game,  Bộ phim được chuyển thể từ Game Online kể về chàng trai ẩn trong

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50 END

Đồ Tô đã đánh bại được Âu Dương Thiếu Cung ,  phim mới đây vừa tổ chức lễ khai máy tại phim trường Hoành Điếm. mình luồng sát khí thần bí là Bách Lý Đồ Tô.Trong nỗ lực cứu sống má mình,ngăn chặn dã tâm thống trị Bồng Lai của hắn.  Nhờ sự trợ giúp của Phương Lan Sinh, Đồ Tô trở thành mục tiêu của kẻ xấu Âu Dương Thiếu Cung (đệ tử Thanh Ngọc Đàn). Tác phẩm này cũng đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch với phim chuyển thể game,  Bộ phim được chuyển thể từ Game Online kể về chàng trai ẩn trong

Mở rộng