Tắt đèn
  Báo lỗi
  1 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Họ cùng nhau chiến đấu chống lại đám người của Lưu Nguyệt Thành. chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yểm thuật .đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn.một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc,  Dạ quyết định hợp tác với Tâm Ma làm hại chúng sinh,Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ –  cùng với Hạ Di Tắc – Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu.Lưu Nguyệt Thành điều kiện sống không tốt nên Đại Tế Tư Thẩm đổi lại đưa tộc Liệt Sơn xuống hạ giới.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48 END

Đạo diễn:Thái Tinh Thịnh

Quốc gia:Phim Trung Quốc

Thời lượng:48 END

Thể loại:Phim Cổ Trang

Diễn Viên:Khương Văn

Họ cùng nhau chiến đấu chống lại đám người của Lưu Nguyệt Thành. chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yểm thuật .đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn.một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc,  Dạ quyết định hợp tác với Tâm Ma làm hại chúng sinh,Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ –  cùng với Hạ Di Tắc – Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu.Lưu Nguyệt Thành điều kiện sống không tốt nên Đại Tế Tư Thẩm đổi lại đưa tộc Liệt Sơn xuống hạ giới.

Mở rộng