Tắt đèn
    Báo lỗi
    18 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

khinh nữ nên giao công ty cho con trai thứ là Khâu Thủ Nghĩa (do La Gia Lương đóng) làm phó chủ tịch, bộ phim nói về Gia tộc họ Khâu dưới sự quản lý của chủ tịch Khâu Hàn Dương (do Lưu Giang đóng) Danh Tiếng Gia Tộc 2 (Người Thừa Kế Gia Tộc) - The Heir to the Throne Ông Dương với tư tưởng trọng nam, ngày càng phát triển thịnh vượng. cháu trai duy nhất là Khâu Trí Bân (do La Tử Dật đóng) làm giám đốc điều hành.

khinh nữ nên giao công ty cho con trai thứ là Khâu Thủ Nghĩa (do La Gia Lương đóng) làm phó chủ tịch, bộ phim nói về Gia tộc họ Khâu dưới sự quản lý của chủ tịch Khâu Hàn Dương (do Lưu Giang đóng) Danh Tiếng Gia Tộc 2 (Người Thừa Kế Gia Tộc) - The Heir to the Throne Ông Dương với tư tưởng trọng nam, ngày càng phát triển thịnh vượng. cháu trai duy nhất là Khâu Trí Bân (do La Tử Dật đóng) làm giám đốc điều hành.

Mở rộng