Tắt đèn
  Báo lỗi
  340 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Dĩ Ái Vi Doanh :Trịnh Thư Ý đã vô cùng nỗ lực giành được cơ hội phỏng vấn giám đốc Thời Yến của công ty Minh Dự Vân Sang, vì để lấy được suất lên trang bìa mà phóng viên tài chính có sự nghiệp đang đi lên hai người đã để lại cho nhau những ấn tượng sâu đậm.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37 END

Dĩ Ái Vi Doanh :Trịnh Thư Ý đã vô cùng nỗ lực giành được cơ hội phỏng vấn giám đốc Thời Yến của công ty Minh Dự Vân Sang, vì để lấy được suất lên trang bìa mà phóng viên tài chính có sự nghiệp đang đi lên hai người đã để lại cho nhau những ấn tượng sâu đậm.

Mở rộng