Tắt đèn
    Báo lỗi
    15 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Điệp Viên 007: Ánh Sáng Chết Người : Khi thực hiện kế hoạch,James Bond được giao nhiệm vụ giúp vị tướng KGB Georgi Koskov trốn thoát khỏi một phòng hòa nhạc ở Tiệp Khắc. Bond nhận thấy tay súng đang ngắm bắn Koskov lại chính là Kara Milovy - nữ nghệ sĩ cello tóc vàng quyến rũ

Điệp Viên 007: Ánh Sáng Chết Người : Khi thực hiện kế hoạch,James Bond được giao nhiệm vụ giúp vị tướng KGB Georgi Koskov trốn thoát khỏi một phòng hòa nhạc ở Tiệp Khắc. Bond nhận thấy tay súng đang ngắm bắn Koskov lại chính là Kara Milovy - nữ nghệ sĩ cello tóc vàng quyến rũ

Mở rộng