Tắt đèn
  Báo lỗi
  1.7K lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Liên Hoa Lâu : Số phận đưa đẩy cho Liên Hoa gặp gỡ người bạn mới Phương Đa Bệnh và kẻ thù cũ Địch Phi Thanh. Lý Tương Di, môn chủ Tứ Cố Môn nổi tiếng trong võ lâm, từ sau khi bị trọng thương trong một trận chiến lớn đã lui về làm một lang trung dưới tên Lý Liên Hoa.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43 END

Liên Hoa Lâu : Số phận đưa đẩy cho Liên Hoa gặp gỡ người bạn mới Phương Đa Bệnh và kẻ thù cũ Địch Phi Thanh. Lý Tương Di, môn chủ Tứ Cố Môn nổi tiếng trong võ lâm, từ sau khi bị trọng thương trong một trận chiến lớn đã lui về làm một lang trung dưới tên Lý Liên Hoa.

Mở rộng