Tắt đèn
    Báo lỗi
    7 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

phía Đông ngự yêu đảo phía Tây ngự yêu sơn phía Nam , giao nhân và muốn tìm người thuần hóa nó. Công chúa Thuận Đức trong 1 lần tình cờ săn được một Công chúa đã đặt ra 3 nguyện vọng một là ngự yêu kia phải mở miệng nói tiếng người, còn những người có khả năng thuần ngự yêu sống sót. ngự yêu cốc cùng với phía Bắc ngự yêu đài là bốn nơi duy nhất trên thế gian ,Mà phía Nam ngự yêu cốc chính là nơi ở của những ngự yêu sư mạnh ,hai là ngự yêu bỏ đuôi thành chân, ba là không bao giờ phản nghịch.

phía Đông ngự yêu đảo phía Tây ngự yêu sơn phía Nam , giao nhân và muốn tìm người thuần hóa nó. Công chúa Thuận Đức trong 1 lần tình cờ săn được một Công chúa đã đặt ra 3 nguyện vọng một là ngự yêu kia phải mở miệng nói tiếng người, còn những người có khả năng thuần ngự yêu sống sót. ngự yêu cốc cùng với phía Bắc ngự yêu đài là bốn nơi duy nhất trên thế gian ,Mà phía Nam ngự yêu cốc chính là nơi ở của những ngự yêu sư mạnh ,hai là ngự yêu bỏ đuôi thành chân, ba là không bao giờ phản nghịch.

Mở rộng