Tắt đèn
    Báo lỗi
    96 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Oppenheimer 💗 Nội Dung Phim Oppenheimer Thuyết Minh – Oppenheimer 2023 (2023) :Robert Oppenheimer là một sinh viên xuất sắc tại phòng thí nghiệm Cavendish ở Đại học Cambridge, điều này đã khiến ông trầm cảm rất nhiều.

Oppenheimer 💗 Nội Dung Phim Oppenheimer Thuyết Minh – Oppenheimer 2023 (2023) :Robert Oppenheimer là một sinh viên xuất sắc tại phòng thí nghiệm Cavendish ở Đại học Cambridge, điều này đã khiến ông trầm cảm rất nhiều.

Mở rộng