Tắt đèn
    Báo lỗi
    36 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Thanh Gươm Trừ Tà💚 Nội Dung phim xoay quanh nhân vật thầy trừ tà Cheon, cùng với chiến hữu của mình In Bae. Tuy chuyên đi trừ tà nhưng cả hai đều không thể nhìn thấy và chuyên đi lừa đảo với những màn trừ tà “pha ke” sử dụng công nghệ cao cùng khả năng hùng biện và tài “thao túng tâm lý” đỉnh cao

Thanh Gươm Trừ Tà💚 Nội Dung phim xoay quanh nhân vật thầy trừ tà Cheon, cùng với chiến hữu của mình In Bae. Tuy chuyên đi trừ tà nhưng cả hai đều không thể nhìn thấy và chuyên đi lừa đảo với những màn trừ tà “pha ke” sử dụng công nghệ cao cùng khả năng hùng biện và tài “thao túng tâm lý” đỉnh cao

Mở rộng