Tắt đèn
  Báo lỗi
  125 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Thiên Tỉnh Chi Lộ : Trần Phi Vũ tập kích bất ngờ! Cùng với Hùng Tử Kỳ,Cải biên từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, sáu người Lộ Bình của võ viện Trích Phong,Lăng Tử Yên vượt qua rất nhiều nguy hiểm trên con đường tu tiên.  “Thiên Tỉnh Chi Lộ” đây? thành viên “Trình Tiêu” của Cosmic Girls mời bạn cùng đến với Thiên Tỉnh Chi Lộ! Sẽ có những cuộc phiêu lưu gì trên còn đường

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48 END

Đạo diễn:Ricky Wong

Quốc gia:Phim Trung Quốc

Thời lượng:48 END

Thể loại:Phim Cổ Trang, Phim Tình Cảm

Diễn Viên:Đặng Ân Hy

Thiên Tỉnh Chi Lộ : Trần Phi Vũ tập kích bất ngờ! Cùng với Hùng Tử Kỳ,Cải biên từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, sáu người Lộ Bình của võ viện Trích Phong,Lăng Tử Yên vượt qua rất nhiều nguy hiểm trên con đường tu tiên.  “Thiên Tỉnh Chi Lộ” đây? thành viên “Trình Tiêu” của Cosmic Girls mời bạn cùng đến với Thiên Tỉnh Chi Lộ! Sẽ có những cuộc phiêu lưu gì trên còn đường

Mở rộng