Tắt đèn
  Báo lỗi
  72 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Thiếu Niên Minh Long : Trường THPT Thực Nghiệm Minh Long, một ngôi trường tư thục tại thành phố Tinh Châu. Lý Nhiên là một học sinh cấp 3 bình thường tại Trường THPT Minh Long. Từ nhỏ cậu đã mồ côi cha mẹ, vẫn luôn sống nương tựa cùng bà nội.Nhằm chữa bệnh cho bà, người cháu hiếu thảo Lý Nhiên có ý định bỏ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

Thiếu Niên Minh Long : Trường THPT Thực Nghiệm Minh Long, một ngôi trường tư thục tại thành phố Tinh Châu. Lý Nhiên là một học sinh cấp 3 bình thường tại Trường THPT Minh Long. Từ nhỏ cậu đã mồ côi cha mẹ, vẫn luôn sống nương tựa cùng bà nội.Nhằm chữa bệnh cho bà, người cháu hiếu thảo Lý Nhiên có ý định bỏ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Mở rộng