Tắt đèn
  Báo lỗi
  1.1K lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Thương Lan Quyết : Phách Tâm tộc bị Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương diệt toàn tộc. Vạn năm sau, nàng sống lại thành Hoa Lan Nhỏ – một tiên nữ cấp thấp trên thiên giới.Đông Phương Thanh Thương bị vây trong Hạo Thiên Tháp

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36 END

Đạo diễn:Y Tranh

Quốc gia:Phim Trung Quốc

Thời lượng:36 END

Thể loại:Chưa phân loại

Diễn Viên:Ngu Thư HânVương Hạc Đệ

Thương Lan Quyết : Phách Tâm tộc bị Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương diệt toàn tộc. Vạn năm sau, nàng sống lại thành Hoa Lan Nhỏ – một tiên nữ cấp thấp trên thiên giới.Đông Phương Thanh Thương bị vây trong Hạo Thiên Tháp

Mở rộng