Tắt đèn
    Báo lỗi
    1 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Kim Huê túng thế tùng quyền đành phải theo về làm vợ Nhơn Quý.…Tiết Nhơn Quí xuất thân bần hàn vì thế phải đi ở làm gia nhân cho nhà họ Liễu.Tiết Nhơn Quý Chinh Đông  Nhơn Quý tính tình thật thà làm việc chăm chỉ cộng thêm sức Một hôm Tiểu Thư nhà họ Liếu – Liễu Kim Huê vì xót thương tên gia nhân chỉ có manh áo che thân,Một mặt đi khắp nơi chiêu binh hòng tìm được thần tướng thật với mưu đồ bất chínhkhỏe gấp 10 người thường nên được Liễu Viên Ngoại khen thưởng. Đường Thái Tông một đêm nằm mơ thấy trời báo điềm ban thần tướng để giúp chinh đông do đó hạ chiếu chiêu binh hòng tìm được nhân tài,   co ro trong trời tuyết nên đã cho Nhơn Quý một chiếc áo choàng của mình. tức giận cho rằng Kim Huê không giữ đức hạnh nên đã đuổi nàng ra khỏi nhà.Điều đó làm Liễu Viên Ngoại phát hiện,Hai vợ chồng dù chăm chỉ lam làm nhưng vẫn không thoát nổi cảnh nghèo khó do Nhơn Quý sức khỏe hơn người nhưng sức ăn cũng hơn người, Gia đình nghèo khó, Liễu Kim Huê đành động viên chồng đi tòng quân…. Trương Sĩ Quý phát hiện Tiết Nhơn Quí gần giống với đặc điểm của thần tướng nên đã tìm cách che giấu giao cho chàng làm hỏa đầu quân Trương Sĩ Quý được lệnh vua đã tiến cử con rể mình làm thần tướng nhận lãnh ấn soái chinh đông.

Đạo diễn:N/A

Quốc gia:Phim Hồng KongPhim Trung Quốc

Thời lượng:20 END

Thể loại:Phim Cổ Trang, Phim Võ Thuật

Diễn Viên:N/A

Kim Huê túng thế tùng quyền đành phải theo về làm vợ Nhơn Quý.…Tiết Nhơn Quí xuất thân bần hàn vì thế phải đi ở làm gia nhân cho nhà họ Liễu.Tiết Nhơn Quý Chinh Đông  Nhơn Quý tính tình thật thà làm việc chăm chỉ cộng thêm sức Một hôm Tiểu Thư nhà họ Liếu – Liễu Kim Huê vì xót thương tên gia nhân chỉ có manh áo che thân,Một mặt đi khắp nơi chiêu binh hòng tìm được thần tướng thật với mưu đồ bất chínhkhỏe gấp 10 người thường nên được Liễu Viên Ngoại khen thưởng. Đường Thái Tông một đêm nằm mơ thấy trời báo điềm ban thần tướng để giúp chinh đông do đó hạ chiếu chiêu binh hòng tìm được nhân tài,   co ro trong trời tuyết nên đã cho Nhơn Quý một chiếc áo choàng của mình. tức giận cho rằng Kim Huê không giữ đức hạnh nên đã đuổi nàng ra khỏi nhà.Điều đó làm Liễu Viên Ngoại phát hiện,Hai vợ chồng dù chăm chỉ lam làm nhưng vẫn không thoát nổi cảnh nghèo khó do Nhơn Quý sức khỏe hơn người nhưng sức ăn cũng hơn người, Gia đình nghèo khó, Liễu Kim Huê đành động viên chồng đi tòng quân…. Trương Sĩ Quý phát hiện Tiết Nhơn Quí gần giống với đặc điểm của thần tướng nên đã tìm cách che giấu giao cho chàng làm hỏa đầu quân Trương Sĩ Quý được lệnh vua đã tiến cử con rể mình làm thần tướng nhận lãnh ấn soái chinh đông.

Mở rộng