Tắt đèn
    Báo lỗi
    0 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Tiểu Tử Thần Kỳ đều rất độc đoán. Nhưng “tức nước thì vỡ bờ”, con gái út được “cưng như trứng mỏng”chính tính cách đó càng lúc càng đẩy ông ra xa các mối quan hệ thân thiết: Tiểu Tử Thần Kỳ - Broken Trust (2024) Thương gia Tiền Đại Hải (do Trịnh Tắc Sĩ đóng) dù ở công ty hay ở nhà,từ con trai cả Tiền Kế Lai (do Tào Vĩnh Liêm đóng),  – Tiền Hữu Phương (do Phó Gia Lợi đóng) đến hồng nhan tri kỷ Hồng Mai Khôi (do Phàn Diệc Mẫn đóng). vụ bắt cóc là do ai làm? Sau tất cả,nghi hoặc giữa họ lên đến đỉnh điểm khi ông Hải đột nhiên bị bắt cóc. mối quan hệ giữa ông Hải với người thân sẽ thế nào?Bất mãn,  Rốt cuộc,

Tiểu Tử Thần Kỳ đều rất độc đoán. Nhưng “tức nước thì vỡ bờ”, con gái út được “cưng như trứng mỏng”chính tính cách đó càng lúc càng đẩy ông ra xa các mối quan hệ thân thiết: Tiểu Tử Thần Kỳ - Broken Trust (2024) Thương gia Tiền Đại Hải (do Trịnh Tắc Sĩ đóng) dù ở công ty hay ở nhà,từ con trai cả Tiền Kế Lai (do Tào Vĩnh Liêm đóng),  – Tiền Hữu Phương (do Phó Gia Lợi đóng) đến hồng nhan tri kỷ Hồng Mai Khôi (do Phàn Diệc Mẫn đóng). vụ bắt cóc là do ai làm? Sau tất cả,nghi hoặc giữa họ lên đến đỉnh điểm khi ông Hải đột nhiên bị bắt cóc. mối quan hệ giữa ông Hải với người thân sẽ thế nào?Bất mãn,  Rốt cuộc,

Mở rộng