Tắt đèn
  Báo lỗi
  1.2K lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Trần Tình Lệnh : ❤️ Phim kể về cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh ) – một kỳ tài trong việc chế tạo vũ khí, sử dụng tà thuật. Lúc đương thời, Trải qua hơn một thập kỷ sau khi bị người bạn thân thiết nhất đích thân dẫn binh tiêu diệt, Hàm Quang Quân được người người kính trọng, cũng là bạn học cũ thời còn niên thiếu.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 99
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50 END

Trần Tình Lệnh : ❤️ Phim kể về cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh ) – một kỳ tài trong việc chế tạo vũ khí, sử dụng tà thuật. Lúc đương thời, Trải qua hơn một thập kỷ sau khi bị người bạn thân thiết nhất đích thân dẫn binh tiêu diệt, Hàm Quang Quân được người người kính trọng, cũng là bạn học cũ thời còn niên thiếu.

Mở rộng