Tắt đèn
  Báo lỗi
  0 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Cũng vì thế anh được Huyện lệnh hết lời khen ngợi và trở thành sư gia của huyện Kê Minh.  thấy gia cảnh khó khăn và cảm thấy xấu hổ với người vợ mới cưới Hàn Ấu Nương.Đi đến dịch quán Kê Minh, bằng trí thông minh của mình, trở thành bạn bè vào sinh ra tử. vị tú tài nghèo khó này đã giúp cho Mã Ngan thoát khỏi án oan giết người.Sau đó, trên chiến trường khắc nghiệt,Dương Lăng đã cùng thái tử Chu Hậu Chiếu (lúc đó đang cải trang) Rồi theo chân Thái tử về kinh để phò tá Chu Hậu Chiếu lên ngôi vị Hoàng đế,quét sạch tham quan, cải tạo quân đội, Chính vì thế Dương Lăng bán hết gia sản để lên kinh dự thi.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40 END

Đạo diễn:Từ Tiến Lương

Quốc gia:Phim Trung Quốc

Thời lượng:40 END

Thể loại:Phim Cổ Trang, Phim Hài Hước

Diễn Viên:Lâm Dư Hi

Cũng vì thế anh được Huyện lệnh hết lời khen ngợi và trở thành sư gia của huyện Kê Minh.  thấy gia cảnh khó khăn và cảm thấy xấu hổ với người vợ mới cưới Hàn Ấu Nương.Đi đến dịch quán Kê Minh, bằng trí thông minh của mình, trở thành bạn bè vào sinh ra tử. vị tú tài nghèo khó này đã giúp cho Mã Ngan thoát khỏi án oan giết người.Sau đó, trên chiến trường khắc nghiệt,Dương Lăng đã cùng thái tử Chu Hậu Chiếu (lúc đó đang cải trang) Rồi theo chân Thái tử về kinh để phò tá Chu Hậu Chiếu lên ngôi vị Hoàng đế,quét sạch tham quan, cải tạo quân đội, Chính vì thế Dương Lăng bán hết gia sản để lên kinh dự thi.

Mở rộng