Tắt đèn
  Báo lỗi
  0.9K lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Trường Nguyệt Tẫn Minh : Chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đăng La Vi Chi. Trường Nguyệt Vô Tẫn kể về mối tình nhiều sóng gió và trắc trở của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô. Lê Tô Tô vì muốn ngăn cản bi kịch phát sinh đã xuyên không về nhân gian 500 năm trước

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40 END

Trường Nguyệt Tẫn Minh : Chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đăng La Vi Chi. Trường Nguyệt Vô Tẫn kể về mối tình nhiều sóng gió và trắc trở của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô. Lê Tô Tô vì muốn ngăn cản bi kịch phát sinh đã xuyên không về nhân gian 500 năm trước

Mở rộng