Tắt đèn
  Báo lỗi
  2 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Hai năm sau Diệp Ngưng Chi vô tình lại nhập cung một lần nữa, Thời Đông Lương Diệp Ngưng Chi (Hà Hoằng San) theo đoàn kịch , không ngờ bị Trưởng công chúa ra tay hãm hại, của mình vào cung biểu diễn mừng thọ thần của Hoàng Thái Hậu trở thành tỳ nữ bên cạnh hoàng hậu (Tào Hi Văn). bằng dũng khí và trí tuệ của mình Diệp Ngưng Chi đã ra tay giúp đỡ những người thấp kém,từ đó Diệp Ngưng Chi nhớ mãi không quên Ngụy đại nhân. Thấy trong cung trùng trùng oan sai bất bình, ,nhưng may mắn lại được Ngụy Quảng (Từ Chính Khê) ra tay tương cứu, đứng lên chống lại những kẻ dùng quyền thế lộng hành,Trải qua muôn vàn khó khăn để tồn tại trong chốn hậu cung,  kể cả người khó nắm bắt như Hoàng Hậu cũng bị nàng làm cho cảm động. Kể cả Hoàng Đế cao cao tại thượng cũng bị Diệp Ngưng Chi thu hút.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41 END

Đạo diễn:Vệ Hàn Thao

Quốc gia:Phim Trung Quốc

Thời lượng:41 END

Thể loại:Phim Cổ Trang, Phim Võ Thuật

Diễn Viên:Hà Hoằng San

Hai năm sau Diệp Ngưng Chi vô tình lại nhập cung một lần nữa, Thời Đông Lương Diệp Ngưng Chi (Hà Hoằng San) theo đoàn kịch , không ngờ bị Trưởng công chúa ra tay hãm hại, của mình vào cung biểu diễn mừng thọ thần của Hoàng Thái Hậu trở thành tỳ nữ bên cạnh hoàng hậu (Tào Hi Văn). bằng dũng khí và trí tuệ của mình Diệp Ngưng Chi đã ra tay giúp đỡ những người thấp kém,từ đó Diệp Ngưng Chi nhớ mãi không quên Ngụy đại nhân. Thấy trong cung trùng trùng oan sai bất bình, ,nhưng may mắn lại được Ngụy Quảng (Từ Chính Khê) ra tay tương cứu, đứng lên chống lại những kẻ dùng quyền thế lộng hành,Trải qua muôn vàn khó khăn để tồn tại trong chốn hậu cung,  kể cả người khó nắm bắt như Hoàng Hậu cũng bị nàng làm cho cảm động. Kể cả Hoàng Đế cao cao tại thượng cũng bị Diệp Ngưng Chi thu hút.

Mở rộng