Tắt đèn
    Báo lỗi
    12 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Tử Xuyên: Quang Minh Tam Kiệt : 💗 Phim Kể Lại Câu Truyện diễn ra tại lục địa Tây Xuyên, Tử Xuyên Túc  người giữ biên giới của Tử Xuyên,nơi mà xung đột và chiến tranh giữa hai bộ tộc là Tử Tuyền và Tắc Nhung đang diễn ra căng thẳng. trở về Đế Đô với chiến tích lớn, mang lại sự ổn định cho đất nước Dương Minh Hoa, nổi loạn và gây ra cuộc nổi dậy.

Đạo diễn:Đang Cập Nhật

Quốc gia:Phim Trung Quốc

Thời lượng:24 END

Thể loại:Phim Cổ Trang, Phim Hành Động

Diễn Viên:Dương Húc Văn

Tử Xuyên: Quang Minh Tam Kiệt : 💗 Phim Kể Lại Câu Truyện diễn ra tại lục địa Tây Xuyên, Tử Xuyên Túc  người giữ biên giới của Tử Xuyên,nơi mà xung đột và chiến tranh giữa hai bộ tộc là Tử Tuyền và Tắc Nhung đang diễn ra căng thẳng. trở về Đế Đô với chiến tích lớn, mang lại sự ổn định cho đất nước Dương Minh Hoa, nổi loạn và gây ra cuộc nổi dậy.

Mở rộng