Tắt đèn
    Báo lỗi
    0 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm
Liễu Bác Học vì muốn chiếm tư lợi đã mướn thầy địa lý ma giáo Cổ Anh Minh đến phá hoại mồ mã tổ tiên của nhà họ Hồng.  Câu chuyện xảy ra vào cuối thời nhà Thanh tại một trấn nhỏ. Văn Võ Song Hùng  Hai nhà họ Liễu và họ Hồng ba đời tổ tiên đều chọn chung một động huyệt, nhà của Oánh mới có thể tiếp tục chế rượu để duy trì sinh nhai. Mặt khác Hồng Chấn Vũ đành kiếm một thầy địa lý khác để chống lại nhà họ Liễu, hai thầy địa lý thừa cơ làm tiền của hai nhà, rồi chặn lại nguồn nước ,...rồi khiến con trai họ Liễu là Thê Văn phải chia tay với người yêu là Tuyết Oánh,chuyện này bị tên lãng tử Lăng Sơ Cửu biết được nên ra tay giúp đỡ hai nhà tìm lại nguồn nước,

Đạo diễn:N/A

Quốc gia:Phim Hồng KongPhim Trung Quốc

Thời lượng:20 END

Thể loại:Phim Cổ Trang, Phim Võ Thuật

Diễn Viên:N/A

Liễu Bác Học vì muốn chiếm tư lợi đã mướn thầy địa lý ma giáo Cổ Anh Minh đến phá hoại mồ mã tổ tiên của nhà họ Hồng.  Câu chuyện xảy ra vào cuối thời nhà Thanh tại một trấn nhỏ. Văn Võ Song Hùng  Hai nhà họ Liễu và họ Hồng ba đời tổ tiên đều chọn chung một động huyệt, nhà của Oánh mới có thể tiếp tục chế rượu để duy trì sinh nhai. Mặt khác Hồng Chấn Vũ đành kiếm một thầy địa lý khác để chống lại nhà họ Liễu, hai thầy địa lý thừa cơ làm tiền của hai nhà, rồi chặn lại nguồn nước ,...rồi khiến con trai họ Liễu là Thê Văn phải chia tay với người yêu là Tuyết Oánh,chuyện này bị tên lãng tử Lăng Sơ Cửu biết được nên ra tay giúp đỡ hai nhà tìm lại nguồn nước,
Mở rộng